All Members List View

S.No Reg Code Name Card Certificate Letter
1 VMP/16/2015/000001/2019 DR. M.R ANSARI
2 VMP/16/2015/000002/2019 Haji I.A.S Zama
3 VMP/16/2015/000003/2019 Haji Zafar Ali Naqvi
4 VMP/16/2015/000005/2019 Dr. Nasir Rasul Khan
5 VMP/16/2015/000006/2019 Kamaljit Panchhi
6 VMP/16/2015/000007/2019 Harpal Singh
7 VMP/16/2015/000008/2019 Salahuddin Gauri
8 VMP/16/2015/000009/2019 Ghanshyaam srivastava
9 VMP/16/2015/000010/2019 Maullana Anwarul Haq
10 VMP/16/2015/000011/2019 Prasun Gowami
11 VMP/16/2015/000012/2019 Bharat Bhusan Jain
12 VMP/16/2015/000013/2019 Prof. Ajit Kumar
13 VMP/16/2015/000014/2019 Dr. Ajay Kumar Mishra
14 VMP/16/2015/000015/2019 Ashish Kumar Kaushik
15 VMP/16/2015/000016/2019 Dr. Mohammad Iqbal
16 VMP/16/2015/000017/2019 Ramkumar Rajput
17 VMP/16/2015/000018/2019 Dr. Abhaya Ranjan Pattanayak
18 VMP/16/2015/000019/2019 S N Prasad
19 VMP/16/2015/000020/2019 Jaya Kumar T
20 VMP/16/2015/000021/2019 Dr. Raghvendra Singh
21 VMP/16/2015/000022/2019 Rajiv Kumar Gupta
22 VMP/16/2015/000023/2019 Arindam Sarkar
23 VMP/16/2015/000024/2019 Shahrukh Khan
24 VMP/16/2015/000025/2019 Mueen Akhtar Khan
25 VMP/16/2015/000026/2019 Jubair Nizami
26 VMP/16/2015/000027/2019 Ehtesham Hashmi Advocate
27 VMP/16/2015/000028/2019 S. C. Bajpei (Advocate)
28 VMP/16/2015/000029/2019 Krishna Kant Sharma
29 VMP/16/2015/000030/2019 Dr Ashok Tirpathi
30 VMP/16/2015/000031/2019 Yogendra Tripathi Ado.
31 VMP/16/2015/000032/2019 Mahfooz Ali
32 VMP/16/2015/000033/2019 Maullana Anwarul Haq
33 VMP/16/2015/000034/2019 Sajid Ali Chanchal
34 VMP/16/2015/000035/2019 Barati Ali
35 VMP/16/2015/000036/2019 Pramod Verma
36 VMP/16/2015/000037/2019 Dhruv Singh
37 VMP/16/2015/000038/2019 Qazi Sameer Qadri
38 VMP/16/2015/000042/2019 Farooq Hazarika
39 VMP/16/2015/000054/2019 Dr. Priyank Kumar Sharma
40 VMP/16/2015/000055/2019 Ganesh Vishwakarma
41 VMP/16/2015/000056/2019 Shariq Beg
42 VMP/16/2015/000057/2019 Rahul Chaturvedi
43 VMP/16/2015/000058/2019 Rajkumar Singh
44 VMP/16/2015/000059/2019 Mohammad Gufran Khan
45 VMP/16/2015/000060/2019 Surajit Karmakar
46 VMP/16/2015/000061/2019 Kasim Talib Baig
47 VMP/16/2015/000143/2019 Aniruddha Ghosh
48 VMP/16/2015/000167/2019 Haji Kamil Rasool Khan
49 VMP/16/2015/000168/2019 Kari Sagiruddin
50 VMP/16/2015/000169/2019 M.A Qadri
51 VMP/16/2015/000170/2019 Talib Rafiq Beg
52 VMP/16/2015/000172/2019 Shahrukh Khan
53 VMP/16/2015/000191/2019 Samsuddin Guddoo Ali
54 VMP/16/2015/000314/2019 Noorul Islam Shaikh
55 VMP/16/2015/000391/2019 Rukhsana Khan
56 VMP/16/2015/000402/2019 Gulnaj Bano
57 VMP/16/2015/000438/2019 Jameel Ahmad
58 VMP/16/2015/000458/2019 Arshiya Parvin Sayyed
59 VMP/16/2015/000472/2019 Jakir Hossain Zamader
60 VMP/16/2015/000493/2019 Ezhil Caroline
61 VMP/16/2015/000494/2019 Rajuddin Kadar Mulani
62 VMP/16/2015/000497/2019 Ram Akbal Bahadur Singh
63 VMP/16/2015/000589/2019 Dr Vidhu Shekhar Chandola
64 VMP/16/2015/000615/2019 Sangita Prasad
65 VMP/16/2015/000623/2019 Shashi Srivastava
66 VMP/16/2015/000043/2019 Yogesh Verma
67 VMP/16/2015/000046/2019 Sudhir Kumar Kaushik
68 VMP/16/2015/000047/2019 Shailendra Mishra
69 VMP/16/2015/000048/2019 Shahabuddin
70 VMP/16/2015/000049/2019 Shadab Khan
71 VMP/16/2015/000050/2019 Shaban Ansari
72 VMP/16/2015/000051/2019 Sayeed Beg
73 VMP/16/2015/000052/2019 Sardar Jaspreet Singh
74 VMP/16/2015/000053/2019 Sanjeev Mishra
75 VMP/16/2015/000062/2019 Sanaullah Ansari
76 VMP/16/2015/000063/2019 Ramsewak verma
77 VMP/16/2015/000064/2019 Rajkumar Himmat Singh Bahadur
78 VMP/16/2015/000066/2019 Pravesh Kumar Bhandari
79 VMP/16/2015/000067/2019 Pramod Kumar Verma
80 VMP/16/2015/000068/2019 Om Prakash
81 VMP/16/2015/000071/2019 Mukesh Baranwal
82 VMP/16/2015/000072/2019 Mujeeb Ahmad Khan
83 VMP/16/2015/000077/2019 Mrs. Kusum Saxena
84 VMP/16/2015/000102/2019 Bala Ram Sharma
85 VMP/16/2015/000104/2019 Ramanuj
86 VMP/16/2015/000105/2019 Brajesh Kumar
87 VMP/16/2015/000111/2019 Mohd Moidul Hasan
88 VMP/16/2015/000114/2019 Saifullahlah Siddiqui
89 VMP/16/2015/000115/2019 Sabana Begam
90 VMP/16/2015/000116/2019 Syed Saleemuddin
91 VMP/16/2015/000117/2019 Hemant Paul
92 VMP/16/2015/000118/2019 Mohammad Niyaz Khan
93 VMP/16/2015/000119/2019 Mandeep Singh
94 VMP/16/2015/000120/2019 Alisher khan
95 VMP/16/2015/000121/2019 Meenu Rohilla
96 VMP/16/2015/000122/2019 Amarnath Sahu
97 VMP/16/2015/000123/2019 Manoj Kumar Sah
98 VMP/16/2015/000124/2019 Zakir hussain
99 VMP/16/2015/000125/2019 Haji Faiz Ahmad Shaikh
100 VMP/16/2015/000126/2019 Dr Santosh Kumar Sahu
101 VMP/16/2015/000127/2019 Dr. Harjinder Singh
102 VMP/16/2015/000128/2019 Girdhari Lal Vaishnav
103 VMP/16/2015/000129/2019 Samuel Yashwant Kumar
104 VMP/16/2015/000130/2019 Nasser Hussain Khan
105 VMP/16/2015/000131/2019 Sohan Lal Meera
106 VMP/16/2015/000132/2019 Anees Chauhan
107 VMP/16/2015/000133/2019 Prahalad Ram Karwasara
108 VMP/16/2015/000140/2019 Mowsumy Bhattacharya
109 VMP/16/2015/000141/2019 Sarbari banerjee
110 VMP/16/2015/000142/2019 Babita Nath
111 VMP/16/2015/000144/2019 Haji Sayyed Layak
112 VMP/16/2015/000145/2019 Popat Abaji Nandire
113 VMP/16/2015/000146/2019 Shrimant Sopan bansode
114 VMP/16/2015/000147/2019 Ramsawaroop Ramesh Chandra Verma
115 VMP/16/2015/000148/2019 Shaikh Azeemuddin
116 VMP/16/2015/000149/2019 Shaikh Zameer
117 VMP/16/2015/000153/2019 Pathan Shahrukh Khan
118 VMP/16/2015/000154/2019 Pathan Sahir Khan
119 VMP/16/2015/000161/2019 Rajendra Bhagat
120 VMP/16/2015/000162/2019 J.K. Mohammed Khaleelullah
121 VMP/16/2015/000164/2019 Zubair Siddiqui
122 VMP/16/2015/000165/2019 Haji Nafis Ahmad
123 VMP/16/2015/000166/2019 Mohammad Ali
124 VMP/16/2015/000171/2019 Meraj Ahmed
125 VMP/16/2015/000173/2019 Sansar Singh
126 VMP/16/2015/000175/2019 Munna Khan.
127 VMP/16/2015/000176/2019 Satish Agarwal
128 VMP/16/2015/000177/2019 Hassamat Ali
129 VMP/16/2015/000178/2019 Imran Ali.
130 VMP/16/2015/000184/2019 Krishan pal singh
131 VMP/16/2015/000185/2019 Kanchan Gupta
132 VMP/16/2015/000186/2019 Jitendra Soni
133 VMP/16/2015/000189/2019 Gurmeet Singh
134 VMP/16/2015/000197/2019 Sudhir Hudaa
135 VMP/16/2015/000198/2019 G.S Kamboj
136 VMP/16/2015/000199/2019 Rajesh Verma
137 VMP/16/2015/000200/2019 O P Chugh
138 VMP/16/2015/000201/2019 Rajiv Khauralia
139 VMP/16/2015/000202/2019 Harish Bharadwaj
140 VMP/16/2015/000203/2019 Sandeep saini
141 VMP/16/2015/000204/2019 Jagtar Singh
142 VMP/16/2015/000205/2019 Shamim ahmed
143 VMP/16/2015/000206/2019 Sudhir Kalra
144 VMP/16/2015/000207/2019 Amit Sharma
145 VMP/16/2015/000208/2019 Mukesh Kumar
146 VMP/16/2015/000209/2019 Amit Kumar
147 VMP/16/2015/000210/2019 Sanjeev Kapoor
148 VMP/16/2015/000211/2019 Brijpal
149 VMP/16/2015/000212/2019 Gyan Singh
150 VMP/16/2015/000213/2019 Khalid Khan
151 VMP/16/2015/000214/2019 Waqar alam
152 VMP/16/2015/000215/2019 Surendra Kumar
153 VMP/16/2015/000216/2019 Ezhil Emu Ambedkar
154 VMP/16/2015/000217/2019 Shashi Mitra
155 VMP/16/2015/000218/2019 Guddan Mishra
156 VMP/16/2015/000221/2019 Avirup Chakraborty
157 VMP/16/2015/000245/2019 Dr. Suresh Chandra Advocate
158 VMP/16/2015/000248/2019 Dr. Suresh Chandra Advocate
159 VMP/16/2015/000257/2019 Dr. Shashi Somendra Singh
160 VMP/16/2015/000265/2019 Dr Badre Alam
161 VMP/16/2015/000266/2019 Divya prakash
162 VMP/16/2015/000267/2019 Dileep Srivastava
163 VMP/16/2015/000271/2019 Haji A.M.Mustak Ahamed
164 VMP/16/2015/000303/2019 Shaikh Ibrahim
165 VMP/16/2015/000304/2019 Shaikh Bashu
166 VMP/16/2015/000306/2019 Sayyed Sohail
167 VMP/16/2015/000307/2019 Irfan Burhan Shaikh
168 VMP/16/2015/000308/2019 Pothbhare Manda Milind
169 VMP/16/2015/000312/2019 Rekha anju Tiwari
170 VMP/16/2015/000315/2019 Munindra Kumar Bora
171 VMP/16/2015/000316/2019 Monjul Gaonkhowa
172 VMP/16/2015/000318/2019 Ranjan Prasad Ram
173 VMP/16/2015/000319/2019 Kedar Nath Sah
174 VMP/16/2015/000320/2019 Dr. Syed Moinul Haque
175 VMP/16/2015/000326/2019 Mohammad Alisha
176 VMP/16/2015/000328/2019 Daud Ahmad
177 VMP/16/2015/000337/2019 J.Md. Irshad
178 VMP/16/2015/000345/2019 Tanmay Manish kumar
179 VMP/16/2015/000350/2019 Syed Hasan Parvez
180 VMP/16/2015/000351/2019 Beni Prasad Sharma
181 VMP/16/2015/000355/2019 Shaikh Nadim Ahamd Sakir
182 VMP/16/2015/000356/2019 Sharafat khan
183 VMP/16/2015/000357/2019 Sharmishtha sengupta
184 VMP/16/2015/000365/2019 Sonali Roy
185 VMP/16/2015/000366/2019 Dr.Bikas Kumar Gupta
186 VMP/16/2015/000369/2019 Asrf Ali Sikandar Baba
187 VMP/16/2015/000370/2019 Anil Kumar
188 VMP/16/2015/000381/2019 Mahatre Ratan Jayram
189 VMP/16/2015/000383/2019 Swanand Diliprao
190 VMP/16/2015/000384/2019 Pramod Janadhanrao
191 VMP/16/2015/000392/2019 Ashish Jaiswal
192 VMP/16/2015/000400/2019 Aftab Ahmad
193 VMP/16/2015/000420/2019 Yogesh Chaudhary
194 VMP/16/2015/000423/2019 Ujjal Ghosh
195 VMP/16/2015/000425/2019 Tamal Dutta
196 VMP/16/2015/000456/2019 Shaikh Ajaz Ahmad
197 VMP/16/2015/000457/2019 Sayyed Ajaz Ali
198 VMP/16/2015/000459/2019 Rajiv Gupta
199 VMP/16/2015/000461/2019 Suryakant Sonwane
200 VMP/16/2015/000467/2019 Guru Prasad Das
201 VMP/16/2015/000471/2019 Seikh Ebrahim
202 VMP/16/2015/000473/2019 Md Mamun Rashid
203 VMP/16/2015/000475/2019 Jinnat Aman Khatun
204 VMP/16/2015/000484/2019 Dr N S Rajput
205 VMP/16/2015/000485/2019 Ranjana Majumdar
206 VMP/16/2015/000492/2019 Syed Hassan Imam
207 VMP/16/2015/000495/2019 Dinesh Thakur
208 VMP/16/2015/000505/2019 Pramod kumar
209 VMP/16/2015/000506/2019 Dharmesh Sharma
210 VMP/16/2015/000507/2019 Bharat Kurele
211 VMP/16/2015/000512/2019 Dr. Akhand pratap singh
212 VMP/16/2015/000521/2019 Fatima Taleb beg
213 VMP/16/2015/000524/2019 Garima Pathak dwivedi
214 VMP/16/2015/000525/2019 Saroj
215 VMP/16/2015/000526/2019 Mahendra Singh
216 VMP/16/2015/000527/2019 Syed Farman Alam
217 VMP/16/2015/000528/2019 Mohd. Iftikhar Khan
218 VMP/16/2015/000534/2019 Sh Taku Harrig
219 VMP/16/2015/000535/2019 Girish Chandra Jaiswal
220 VMP/16/2015/000538/2019 Eman Mariyam
221 VMP/16/2015/000539/2019 Jai Prakash Sahi
222 VMP/16/2015/000540/2019 Saikat Sarkar
223 VMP/16/2015/000541/2019 Mohammed Nisaruddin
224 VMP/16/2015/000551/2019 Raza Zaveri
225 VMP/16/2015/000552/2019 Gariboo Zaveri
226 VMP/16/2015/000568/2019 Sandeep S
227 VMP/16/2015/000569/2019 Jukesh T.P
228 VMP/16/2015/000570/2019 Jeevan S.N
229 VMP/16/2015/000571/2019 Nithish C
230 VMP/16/2015/000572/2019 Dr.K P Manikandan
231 VMP/16/2015/000573/2019 Sarath Sethu C
232 VMP/16/2015/000593/2019 Ranju Dekaraja
233 VMP/16/2015/000602/2019 Rupam Bordoloi
234 VMP/16/2015/000603/2019 Bahul Nath
235 VMP/16/2015/000609/2019 Geeta Panday
236 VMP/16/2015/000610/2019 Lata Khare
237 VMP/16/2015/000613/2019 Shekh Yusuf Usman
238 VMP/16/2015/000614/2019 Pathan Siraj Khan
239 VMP/16/2015/000616/2019 Mohd Asraf Khan
240 VMP/16/2015/000617/2019 Rupa Mondal
241 VMP/16/2015/000618/2019 Alaka Mondal
242 VMP/16/2015/000619/2019 Putul Mondal
243 VMP/16/2015/000620/2019 Chhabap Mondal
244 VMP/16/2015/000621/2019 Kana Halder
245 VMP/16/2015/000622/2019 Lalita Mondal
246 VMP/16/2015/000626/2019 Dr Muthuramlingam M
247 VMP/16/2015/000627/2019 Vinesh M
248 VMP/16/2015/000628/2019 P K Chandran
249 VMP/16/2015/000629/2019 K R Joby Adv.
250 VMP/16/2015/000632/2019 B A Patil
251 VMP/16/2015/000633/2019 U.Bmangalore Math
252 VMP/16/2015/000634/2019 B.Muhammed Ali
253 VMP/16/2015/000635/2019 Irappa K.Emmi
254 VMP/16/2015/000636/2019 Peerpash S.Gachinmahal
255 VMP/16/2015/000637/2019 Yallappa M Kabadar
256 VMP/16/2015/000638/2019 Mohammed Khaja Miyan
257 VMP/16/2015/000639/2019 Mohammed Ali Abdul Rehaman
258 VMP/16/2015/000640/2019 Abdul Khadar Reshmi
259 VMP/16/2015/000641/2019 Vivek S Jigalur
260 VMP/16/2015/000642/2019 Mohammad Rafiq Jamadar
261 VMP/16/2015/000643/2019 Ahmadsaab Umersaab Shaikh
262 VMP/16/2015/000644/2019 Srinivas Ishwar Pawar
263 VMP/16/2015/000645/2019 Irshad Ahmed Choudary
264 VMP/16/2015/000646/2019 Shivappa M Salaki
265 VMP/16/2015/000647/2019 Nisar Ahmed Khan
266 VMP/16/2015/000648/2019 Dr.Jameel Khan
267 VMP/16/2015/000649/2019 Annarao Namadi
268 VMP/16/2015/000650/2019 Mohammed Imran
269 VMP/16/2015/000651/2019 Jay Singh
270 VMP/16/2015/000652/2019 Ashok Bharati
271 VMP/16/2015/000653/2019 Abdul Kareem Surkhi
272 VMP/16/2015/000654/2019 Basheer Ahamed A Shaikh
273 VMP/16/2015/000655/2019 Mahaveer Koravi
274 VMP/16/2015/000656/2019 Tukaram Satyappa Kamble
275 VMP/16/2015/000657/2019 Sanjeev Magadum
276 VMP/16/2015/000658/2019 Benjamin M David
277 VMP/16/2015/000659/2019 Vijay Ramachandra Bajantri
278 VMP/16/2015/000660/2019 Vinayak Kumar
279 VMP/16/2015/000661/2019 Ravindra Ramappa Jadar
280 VMP/16/2015/000662/2019 Namdev Hoteppa Jadar
281 VMP/16/2015/000663/2019 Prakash Yamanappa Mailake
282 VMP/16/2015/000664/2019 Sourab Biswas
283 VMP/16/2015/000665/2019 Ujjal Ghosh
284 VMP/16/2015/000666/2019 Dr. Ibrahim Roddy
285 VMP/16/2015/0006672019 Suman Shaw
286 VMP/16/2015/000668/2019 Sandip Mondal
287 VMP/16/2015/000669/2019 Abhijeet Singh
288 VMP/16/2015/000670/2019 Vishal Singh
289 VMP/16/2015/000671/2019 Amit Kumar Asthana
290 VMP/16/2015/000672/2019 Shankar Senapati
291 VMP/16/2015/000673/2019 Shakil Shaikh
292 VMP/16/2015/000045/2019 Sumit Tripathi
293 VMP/16/2015/000069/2019 Neeraj Kumar
294 VMP/16/2015/000073/2019 Satish Kumar
295 VMP/16/2015/000074/2019 Gautam singh
296 VMP/16/2015/000075/2019 Pankaj Saxena
297 VMP/16/2015/000076/2019 Krishna Kumar Chodhryi
298 VMP/16/2015/000078/2019 Dr.Meraj Ahmad
299 VMP/16/2015/000079/2019 Alok Kumar
300 VMP/16/2015/000080/2019 Ravi mishra
301 VMP/16/2015/000192/2019 Ram Niwas Gupta
302 VMP/16/2015/000228/2019 Manoj Kumar Chandra
303 VMP/16/2015/000229/2019 Mukesh Kumar Kushwaha
304 VMP/16/2015/000269/2019 Deepak Kumar Verma
305 VMP/16/2015/000284/2019 Amit Kumar Verma
306 VMP/16/2015/000285/2019 Rahul Kulshreshtha
307 VMP/16/2015/000348/2019 Sameer Khan Jafri
308 VMP/16/2015/000379/2019 Abhijeet Singh
309 VMP/16/2015/000389/2019 Harish Kumar Srivastava
310 VMP/16/2015/000390/2019 Ashish Vishwakarma
311 VMP/16/2015/000393/2019 Saba Naureen
312 VMP/16/2015/000396/2019 Komal Mishra
313 VMP/16/2015/000399/2019 Ajay Kumar
314 VMP/16/2015/000401/2019 Lavoly Tiwari
315 VMP/16/2015/000412/2019 Ved Prakash Verma
316 VMP/16/2015/000435/2019 Irfan Ahmad
317 VMP/16/2015/000490/2019 Pramod Kumar Mishra
318 VMP/16/2015/000508/2019 Mahavir Rajput
319 VMP/16/2015/000509/2019 Deepender Pratap Singh
320 VMP/16/2015/000510/2019 Ram Gopal Gautam
321 VMP/16/2015/000511/2019 Rahul Patel
322 VMP/16/2015/000513/2019 Bhupendra Niranjan
323 VMP/16/2015/000514/2019 Sanjay shrivastav
324 VMP/16/2015/000529/2019 Saiyyad salar Baksh
325 VMP/16/2015/000532/2019 Pooja
326 VMP/16/2015/000581/2019 Shamshad Ansari
327 VMP/16/2015/000624/2019 Chandra Parkash Srivastava
328 VMP/16/2015/000039/2019 A S Asif Ahamed
329 VMP/16/2015/000040/2019 Aamir Beig
330 VMP/16/2015/000041/2019 Aasim Kasam Khan
331 VMP/16/2015/000044/2019 Vishal Vishwakarma
332 VMP/16/2015/000065/2019 Pravin Dwivedi
333 VMP/16/2015/000070/2019 Mahesh Kushwaha
334 VMP/16/2015/000081/2019 Parsuram Verma
335 VMP/16/2015/000082/2019 Dr Vijay Narayan Patel
336 VMP/16/2015/000083/2019 Sanjay Chaudhary
337 VMP/16/2015/000084/2019 Amar Chandra Sharma
338 VMP/16/2015/000085/2019 Mohammad Moin
339 VMP/16/2015/000086/2019 Bilal Ahmad
340 VMP/16/2015/000087/2019 Ajit Pratap Singh
341 VMP/16/2015/000092/2019 Santosh Singh
342 VMP/16/2015/000094/2019 Rashid Hussain
343 VMP/16/2015/000095/2019 Saket raman singh
344 VMP/16/2015/000097/2019 Taufiq Ahmad
345 VMP/16/2015/000100/2019 Atul Kumar
346 VMP/16/2015/000101/2019 Jagdish Maurya
347 VMP/16/2015/000103/2019 Jannad Husain
348 VMP/16/2015/000106/2019 Panchani Hiteshbhai
349 VMP/16/2015/000107/2019 Rashid Mohammad
350 VMP/16/2015/000108/2019 Amarendra Yadav Babusahab
351 VMP/16/2015/000109/2019 Bablu Singh
352 VMP/16/2015/000110/2019 Mradul Saket Neekhra
353 VMP/16/2015/000113/2019 Akhtar husain chisti
354 VMP/16/2015/000134/2019 Babu Ram Sudhar
355 VMP/16/2015/000135/2019 Islam Khan
356 VMP/16/2015/000136/2019 Jagdish Parsad Sharma
357 VMP/16/2015/000137/2019 Vinod Kumar
358 VMP/16/2015/000138/2019 Imran Khan
359 VMP/16/2015/000139/2019 Jitendra
360 VMP/16/2015/000150/2019 Faiyaz Shaikh
361 VMP/16/2015/000151/2019 Ateeque Ismail Momin
362 VMP/16/2015/000152/2019 Abdul Wasim Syeed
363 VMP/16/2015/000155/2019 Khataki Aslam
364 VMP/16/2015/000156/2019 Rukunuddin Hafizuddin kazi
365 VMP/16/2015/000157/2019 Yunus Abuji Bhai Mathakiya
366 VMP/16/2015/000158/2019 Gamot Suresh Bhai
367 VMP/16/2015/000159/2019 Saravanan Sambandam
368 VMP/16/2015/000160/2019 Mohd Irshad
369 VMP/16/2015/000163/2019 Aniruddha Pratap Singh
370 VMP/16/2015/000174/2019 Asghar Ali
371 VMP/16/2015/000179/2019 Shivendra Singh
372 VMP/16/2015/000180/2019 Ashish Kumar Shukla
373 VMP/16/2015/000181/2019 Rahim Khan
374 VMP/16/2015/000182/2019 Prem Chand Paswan
375 VMP/16/2015/000183/2019 Irsad Mansuri
376 VMP/16/2015/000187/2019 Vinod Kumar Gupta
377 VMP/16/2015/000188/2019 Susanta Nandi
378 VMP/16/2015/000190/2019 Soma Daw
379 VMP/16/2015/000193/2019 Sabeehul Hasan
380 VMP/16/2015/000194/2019 Mohammad Saif
381 VMP/16/2015/000195/2019 Arqan Ahmad
382 VMP/16/2015/000196/2019 Mohammad Adil
383 VMP/16/2015/000219/2019 Harindra Singh
384 VMP/16/2015/000222/2019 Kuldeep Singh
385 VMP/16/2015/000223/2019 Babulal Chaudhari
386 VMP/16/2015/000224/2019 Balveer Singh
387 VMP/16/2015/000225/2019 Bharat gorakhnath gutte
388 VMP/16/2015/000230/2019 Rajesh Kumar Rajput
389 VMP/16/2015/000231/2019 Virendra Singh
390 VMP/16/2015/000232/2019 Kuldeep Kardam
391 VMP/16/2015/000233/2019 Rinku babu
392 VMP/16/2015/000234/2019 Umesh Kumar
393 VMP/16/2015/000235/2019 Abhishek singh
394 VMP/16/2015/000236/2019 Sanjay Kumar Kardam
395 VMP/16/2015/000237/2019 Ram Avataar
396 VMP/16/2015/000238/2019 Hoshiyar Singh
397 VMP/16/2015/000239/2019 Harindra Singh
398 VMP/16/2015/000240/2019 SultanSingh
399 VMP/16/2015/000241/2019 Rajkamal
400 VMP/16/2015/000244/2019 Sunil Kumar
401 VMP/16/2015/000246/2019 Sushil Kumar
402 VMP/16/2015/000247/2019 Anup Kumar
403 VMP/16/2015/000249/2019 Debasis Biswas
404 VMP/16/2015/000250/2019 Deepak Singh
405 VMP/16/2015/000251/2019 Md Ahmed Pasha
406 VMP/16/2015/000252/2019 Dharmendra chaudhari
407 VMP/16/2015/000253/2019 Dinesh Dewangan
408 VMP/16/2015/000254/2019 Deepak Pandurang Jadhav
409 VMP/16/2015/000255/2019 Dodriya Girdhar Bhai Mohan Bhai
410 VMP/16/2015/000256/2019 Dr. Aas Mohammad Ansari
411 VMP/16/2015/000258/2019 Fakir Manna
412 VMP/16/2015/000259/2019 Guru Dayal Yadav
413 VMP/16/2015/000260/2019 Habibullah Khan
414 VMP/16/2015/000261/2019 Hafijullah
415 VMP/16/2015/000263/2019 Girish Chandra Jaiswal
416 VMP/16/2015/000264/2019 Jabbar Hussain
417 VMP/16/2015/000268/2019 Shahrukh Khan
418 VMP/16/2015/000270/2019 Akash Verma
419 VMP/16/2015/000272/2019 Jilani
420 VMP/16/2015/000273/2019 Phatan Sharukh khan
421 VMP/16/2015/000274/2019 Kalima Adam Patel
422 VMP/16/2015/000275/2019 Kambar Hussain
423 VMP/16/2015/000276/2019 Mohd Aazad Shah
424 VMP/16/2015/000277/2019 Kamla Prasad
425 VMP/16/2015/000278/2019 Khaibar Ali
426 VMP/16/2015/000279/2019 Kiran Vijay kanade
427 VMP/16/2015/000280/2019 Lala Baba
428 VMP/16/2015/000281/2019 Lokesh babu
429 VMP/16/2015/000282/2019 Nafees Ahmad
430 VMP/16/2015/000283/2019 Momin Naushad Babu
431 VMP/16/2015/000286/2019 Mahfuz Ahmad
432 VMP/16/2015/000289/2019 Manoj Pratap Singh
433 VMP/16/2015/000290/2019 Md. Abdul Kareem
434 VMP/16/2015/000293/2019 Mohd Javed
435 VMP/16/2015/000294/2019 Mohd Nabi Ansari
436 VMP/16/2015/000295/2019 Mohd. Mohsin
437 VMP/16/2015/000296/2019 Mohd. Mukarram
438 VMP/16/2015/000297/2019 Naveen Rao
439 VMP/16/2015/000299/2019 Lallan Prasad Gond
440 VMP/16/2015/000300/2019 Ram Pravesh
441 VMP/16/2015/000309/2019 Jalindar Narayan Ghodake
442 VMP/16/2015/000311/2019 Sanju Devi
443 VMP/16/2015/000313/2019 Jamir Amir Sayyed
444 VMP/16/2015/000317/2019 Girish Nath
445 VMP/16/2015/000323/2019 Yousuf Ansari
446 VMP/16/2015/000324/2019 Sarthak chaudhary
447 VMP/16/2015/000325/2019 Tapendra Singh
448 VMP/16/2015/000327/2019 Mohomad.Yunus.
449 VMP/16/2015/000329/2019 Mohammad Arif
450 VMP/16/2015/000330/2019 Radha Krishna
451 VMP/16/2015/000331/2019 Dhirendra Prasad Shahu
452 VMP/16/2015/000332/2019 Rampal Chauhan
453 VMP/16/2015/000333/2019 Ganesh Raghunath Chavan
454 VMP/16/2015/000334/2019 Rampal Rawat
455 VMP/16/2015/000335/2019 B Mohammed Jameel
456 VMP/16/2015/000336/2019 J.Md. Usman
457 VMP/16/2015/000338/2019 J.Md. Noushad
458 VMP/16/2015/000339/2019 J.Mohammed Aafsar Hussan
459 VMP/16/2015/000340/2019 V.Maniganadan
460 VMP/16/2015/000341/2019 N.Kalimuddin
461 VMP/16/2015/000342/2019 S.Saifudin
462 VMP/16/2015/000343/2019 Aasif mansuri
463 VMP/16/2015/000344/2019 Razza Hussain
464 VMP/16/2015/000346/2019 Abdul Rahim
465 VMP/16/2015/000347/2019 Sharif Ansari
466 VMP/16/2015/000349/2019 Santosh Sahu
467 VMP/16/2015/000352/2019 Satya Kumar Barui
468 VMP/16/2015/000353/2019 Athar Mirza
469 VMP/16/2015/000354/2019 Shaikh Iliyas Shabbir
470 VMP/16/2015/000358/2019 Madhu Mishra
471 VMP/16/2015/000359/2019 Soghra Bano
472 VMP/16/2015/000360/2019 Punam Singh
473 VMP/16/2015/000361/2019 Shaikh Azeem Kasim Patel
474 VMP/16/2015/000362/2019 Shama Parveen A S Khan
475 VMP/16/2015/000363/2019 Chaudhary Dr Noormohammad
476 VMP/16/2015/000364/2019 Souradeep Kundu
477 VMP/16/2015/000367/2019 Prabir Jana
478 VMP/16/2015/000368/2019 Dlip Roy
479 VMP/16/2015/000371/2019 Vishal Singh
480 VMP/16/2015/000372/2019 Vinay Kumar
481 VMP/16/2015/000373/2019 Rajiv Chaudhary
482 VMP/16/2015/000374/2019 Akhilesh Kumar Verma
483 VMP/16/2015/000375/2019 Harjendra Singh
484 VMP/16/2015/000376/2019 Vicky Joshi
485 VMP/16/2015/000377/2019 Rakesh Kumar Saini
486 VMP/16/2015/000380/2019 Dipak Dewram Allat
487 VMP/16/2015/000385/2019 Achinta Pradhan
488 VMP/16/2015/000386/2019 Arup Mandal
489 VMP/16/2015/000387/2019 Avinash Singh
490 VMP/16/2015/000388/2019 Mohd Danish
491 VMP/16/2015/000394/2019 Roli
492 VMP/16/2015/000395/2019 Himanshu Mishra
493 VMP/16/2015/000397/2019 Anjani Bharti
494 VMP/16/2015/000398/2019 Mohd Salman
495 VMP/16/2015/000403/2019 Aliyan Haque
496 VMP/16/2015/000404/2019 Kasmiri Jabbar Hussain
497 VMP/16/2015/000405/2019 Shamsheer Alam
498 VMP/16/2015/000406/2019 Koustav Kanti Mandal
499 VMP/16/2015/000407/2019 Khaibar Yasin Ali
500 VMP/16/2015/000408/2019 Mohit Kumar Dixit
501 VMP/16/2015/000410/2019 Usman Khan
502 VMP/16/2015/000411/2019 Minati Devi
503 VMP/16/2015/000413/2019 Vijay Kumar
504 VMP/16/2015/000414/2019 Vijay Kumar Chaurasia
505 VMP/16/2015/000415/2019 Sankar Senapati
506 VMP/16/2015/000416/2019 Wasim Ali
507 VMP/16/2015/000417/2019 Momi Bordoloi Gaonkhua
508 VMP/16/2015/000418/2019 MAYANK KUMAR PUSHP
509 VMP/16/2015/000419/2019 Ramashre Gautam
510 VMP/16/2015/000421/2019 Sheemah Syeeda
511 VMP/16/2015/000422/2019 Molvi Usman Rehmani
512 VMP/16/2015/000424/2019 Naresh Kumar Bhatiya
513 VMP/16/2015/000427/2019 Sukanta Holder
514 VMP/16/2015/000428/2019 Mohd Nadeem
515 VMP/16/2015/000429/2019 Sarfaraj Ahmad
516 VMP/16/2015/000431/2019 Mohd Ajmal
517 VMP/16/2015/000432/2019 Mohd Mohsin
518 VMP/16/2015/000439/2019 Aas Mohd Kassar
519 VMP/16/2015/000441/2019 Wasim Sayyed
520 VMP/16/2015/000442/2019 Shaikh Jhangir
521 VMP/16/2015/000443/2019 Shaikh Javed Patel
522 VMP/16/2015/000444/2019 Manoj Kumar Dubey
523 VMP/16/2015/000445/2019 Sayyed Sikandar Gagursab
524 VMP/16/2015/000446/2019 Shaikh Chandpasha Mehtabsaab
525 VMP/16/2015/000449/2019 Sufiyan Pathan
526 VMP/16/2015/000452/2019 Ahtesham Akhel sayyed
527 VMP/16/2015/000453/2019 Khumeini Afzal Ali Jafri
528 VMP/16/2015/000454/2019 KubaraSanjay Ali Khan
529 VMP/16/2015/000455/2019 Sandhya Kumari Singh
530 VMP/16/2015/000460/2019 Shaikh Ayub Nabi
531 VMP/16/2015/000462/2019 Pushpanjali Ram Kanade
532 VMP/16/2015/000464/2019 Garje Sunanda Govind
533 VMP/16/2015/000465/2019 Govind Raja Ram Garje
534 VMP/16/2015/000466/2019 Muqtadir Momin
535 VMP/16/2015/000468/2019 Rasmita Mohanty
536 VMP/16/2015/000469/2019 Asish Kumar Mohanty
537 VMP/16/2015/000470/2019 Mohammed Abdul Shahed
538 VMP/16/2015/000474/2019 Amman Hamid
539 VMP/16/2015/000476/2019 Liyakat Ali
540 VMP/16/2015/000477/2019 Tuli Bardhan
541 VMP/16/2015/000478/2019 Sekh Asrarul Haque
542 VMP/16/2015/000479/2019 Akhilesh Pachauri
543 VMP/16/2015/000480/2019 Banamali Sain
544 VMP/16/2015/000481/2019 S.K Nasirul Haque
545 VMP/16/2015/000482/2019 Bikash Chandra Nandi
546 VMP/16/2015/000483/2019 Gobinda Mondal
547 VMP/16/2015/000486/2019 Shekh Samsul Arefin
548 VMP/16/2015/000488/2019 Saagnyk Sengupta
549 VMP/16/2015/000489/2019 Saumyadip Dey
550 VMP/16/2015/000491/2019 Gopal Tanti
551 VMP/16/2015/000496/2019 Mohammad Saadab Qureshi
552 VMP/16/2015/000498/2019 Shayara Bano
553 VMP/16/2015/000499/2019 Devendra Kumar Rajput
554 VMP/16/2015/000500/2019 Rakesh Babu Rajput
555 VMP/16/2015/000501/2019 Omvir Singh
556 VMP/16/2015/000502/2019 Mohammad Salim
557 VMP/16/2015/000504/2019 Bhojraj
558 VMP/16/2015/000515/2019 Aniruddh Vishnoi
559 VMP/16/2015/000516/2019 VINAY PANCHAL
560 VMP/16/2015/000517/2019 Ashish Tripathi
561 VMP/16/2015/000518/2019 Anand Pipraiya
562 VMP/16/2015/000519/2019 Sameer Vishnoi
563 VMP/16/2015/000523/2019 Sakir Khan
564 VMP/16/2015/000530/2019 Anita Bano
565 VMP/16/2015/000531/2019 Dr. Brajnandan Rajput
566 VMP/16/2015/000533/2019 Fiza Banu
567 VMP/16/2015/000536/2019 Raghvendra Shukla
568 VMP/16/2015/000543/2019 Devishankar Tiwari
569 VMP/16/2015/000545/2019 Hussaini Ali
570 VMP/16/2015/000546/2019 Mazium Hussain
571 VMP/16/2015/000547/2019 Abul Hussain
572 VMP/16/2015/000548/2019 Husnara
573 VMP/16/2015/000549/2019 Khan Bahadur
574 VMP/16/2015/000553/2019 Anwar Hussain
575 VMP/16/2015/000554/2019 Kailash Kushwaha
576 VMP/16/2015/000555/2019 Jai Prakash Prajapati
577 VMP/16/2015/000556/2019 Sunil Vyas
578 VMP/16/2015/000557/2019 Kamlapati Patel
579 VMP/16/2015/000558/2019 Gajendra Singh
580 VMP/16/2015/000559/2019 Hemant Kumar Soni
581 VMP/16/2015/000560/2019 Satyapal Singh Yadav
582 VMP/16/2015/000574/2019 Ravindran U
583 VMP/16/2015/000575/2019 Ranjith P.M
584 VMP/16/2015/000576/2019 Ramesan K
585 VMP/16/2015/000577/2019 Sathyan N.A
586 VMP/16/2015/000578/2019 Sohel Qureshi
587 VMP/16/2015/000579/2019 Nitin Kumar Pal
588 VMP/16/2015/000580/2019 Md Chand Babu
589 VMP/16/2015/000584/2019 Mohd Khayyam
590 VMP/16/2015/000587/2019 Ramdev
591 VMP/16/2015/000590/2019 Akeel Siddiqi
592 VMP/16/2015/000591/2019 Ekhlaq Ali
593 VMP/16/2015/000592/2019 Mukhtar Ahmad
594 VMP/16/2015/000594/2019 Nagendra Kumar Shukla
595 VMP/16/2015/000595/2019 Mohan Prasad Verma
596 VMP/16/2015/000596/2019 Ashok Kumar Chaudhary
597 VMP/16/2015/000597/2019 Shurojit Thakur
598 VMP/16/2015/000598/2019 Sourav Banerjee
599 VMP/16/2015/000599/2019 Arshee Raja
600 VMP/16/2015/000600/2019 Rakesh Mandal
601 VMP/16/2015/000601/2019 Khandekar sabir Azad
602 VMP/16/2015/000606/2019 Toheed Ahmed
603 VMP/16/2015/000607/2019 Mahfooz Ali
604 VMP/16/2015/000608/2019 Harish Chand Verma
605 VMP/16/2015/000611/2019 Mohd Arif Khan
606 VMP/16/2015/000612/2019 Soni Santosh Sawner
607 VMP/16/2015/000088/2019 Harichand Yadav
608 VMP/16/2015/000089/2019 Ravindra Pratap Singh
609 VMP/16/2015/000091/2019 Satya Brat Singh
610 VMP/16/2015/000093/2019 Pankaj Kumar Singh
611 VMP/16/2015/000096/2019 Hariom Mishra
612 VMP/16/2015/000099/2019 Rajesh Kumar
613 VMP/16/2015/000287/2019 Chandramani
614 VMP/16/2015/000288/2019 Anurag Rai
615 VMP/16/2015/000291/2019 Mohd Rehan
616 VMP/16/2015/000292/2019 Mohammad Nazim
617 VMP/16/2015/000305/2019 Wasim Momin
618 VMP/16/2015/000378/2019 Mohd Jakir Ali
619 VMP/16/2015/000382/2019 Mohd Azeem
620 VMP/16/2015/000430/2019 Nishar Ahmad
621 VMP/16/2015/000433/2019 Mohd Tahir
622 VMP/16/2015/000434/2019 Minakhshi Mishra
623 VMP/16/2015/000436/2019 Mohd Haroon
624 VMP/16/2015/000437/2019 Mohd Akeeb
625 VMP/16/2015/000451/2019 Shaikh Ajaz Dagdu
626 VMP/16/2015/000537/2019 Mohd Shariq
627 VMP/16/2015/000544/2019 Momin Irshad Abbas
628 VMP/16/2015/000582/2019 Junaid Akhtar
629 VMP/16/2015/000583/2019 Mohd Nadeem
630 VMP/16/2015/000585/2019 Subham Mishra
631 VMP/16/2015/000588/2019 Rajesh Kumar
632 VMP/16/2015/000605/2019 Mohd Soyeb
633 VMP/16/2015/000090/2019 Vidyanand Tiwari
634 VMP/16/2015/000098/2019 Anil Kumar Singh
635 VMP/16/2015/000226/2019 Biki Kirtania
636 VMP/16/2015/000227/2019 Chandrakant Das
637 VMP/16/2015/000298/2019 Bechu Ram
638 VMP/16/2015/000301/2019 Natha Ram
639 VMP/16/2015/000302/2019 Farjana Khatoon
640 VMP/16/2015/000321/2019 Pralay Panda
641 VMP/16/2015/000322/2019 Pramod Kr Tiwari
642 VMP/16/2015/000450/2019 Vinayak Manikrao Thombre
643 VMP/16/2015/000503/2019 Yogendra Singh
644 VMP/16/2015/000566/2019 Mohit Singh
645 VMP/16/2015/000567/2019 Saurabh Kushwaha
646 VMP/16/2015/000604/2019 Bazhul Kamar Ansari
647 VMP/16/2015/000112/2019 Akhtar Ali Zafari
648 VMP/16/2015/000220/2019 Aulad Hussain
649 VMP/16/2015/000242/2019 Parsant Rajput
650 VMP/16/2015/000243/2019 Sunil Kumar
651 VMP/16/2015/000262/2019 Hujjath Ali
652 VMP/16/2015/000310/2019 Nitin Tukaram Kamble
653 VMP/16/2015/000409/2019 Tanvir Ali
654 VMP/16/2015/000426/2019 Suraj Gupta
655 VMP/16/2015/000440/2019 Mohd Sadeeq
656 VMP/16/2015/000447/2019 Rajabhau Gadade
657 VMP/16/2015/000448/2019 Pathan Farhan Khan
658 VMP/16/2015/000463/2019 Shahed Khan
659 VMP/16/2015/000487/2019 Indrajit Nayak
660 VMP/16/2015/000520/2019 Ashit Mishra
661 VMP/16/2015/000522/2019 Arvind Kumar Gupta
662 VMP/16/2015/000542/2019 M Raj Kumar
663 VMP/16/2015/000550/2019 Huzzat Ali
664 VMP/16/2015/000561/2019 Wasim Khan
665 VMP/16/2015/000562/2019 Santosh Panchal
666 VMP/16/2015/000563/2019 Sheelendra Singh
667 VMP/16/2015/000564/2019 Shahrukh Khan
668 VMP/16/2015/000565/2019 Tajuddin Ali
669 VMP/16/2015/000586/2019 Umesh Gupta
670 VMP/16/2015/000625/2019 Mohammed Javed