All Members List View

S.No Reg Code Name Card Certificate Letter
1 VMP/16/2015/000702/2020 Mohd Kamran Khan
2 VMP/16/2015/000713/2020 Vekanand prasad
3 VMP/16/2015/000001/2019 DR. M.R ANSARI
4 VMP/16/2015/000002/2019 Haji I.A.S Zama
5 VMP/16/2015/000003/2019 Haji Zafar Ali Naqvi
6 VMP/16/2015/000005/2019 Dr. Nasir Rasul Khan
7 VMP/16/2015/000006/2019 Kamaljit Panchhi
8 VMP/16/2015/000007/2019 Harpal Singh
9 VMP/16/2015/000008/2019 Salahuddin Gauri
10 VMP/16/2015/000009/2019 Ghanshyaam srivastava
11 VMP/16/2015/000010/2019 Maullana Anwarul Haq
12 VMP/16/2015/000011/2019 Prasun Gowami
13 VMP/16/2015/000012/2019 Bharat Bhusan Jain
14 VMP/16/2015/000013/2019 Prof. Ajit Kumar
15 VMP/16/2015/000014/2019 Dr. Ajay Kumar Mishra
16 VMP/16/2015/000015/2019 Ashish Kumar Kaushik
17 VMP/16/2015/000016/2019 Dr. Mohammad Iqbal
18 VMP/16/2015/000017/2019 Ramkumar Rajput
19 VMP/16/2015/000018/2019 Dr. Abhaya Ranjan Pattanayak
20 VMP/16/2015/000019/2019 S N Prasad
21 VMP/16/2015/000020/2019 Jaya Kumar T
22 VMP/16/2015/000021/2019 Dr. Raghvendra Singh
23 VMP/16/2015/000022/2019 Rajiv Kumar Gupta
24 VMP/16/2015/000023/2019 Arindam Sarkar
25 VMP/16/2015/000024/2019 Shahrukh Khan
26 VMP/16/2015/000025/2019 Mueen Akhtar Khan
27 VMP/16/2015/000026/2019 Jubair Nizami
28 VMP/16/2015/000027/2019 Ehtesham Hashmi Advocate
29 VMP/16/2015/000028/2019 S. C. Bajpei (Advocate)
30 VMP/16/2015/000029/2019 Krishna Kant Sharma
31 VMP/16/2015/000030/2019 Dr Ashok Tirpathi
32 VMP/16/2015/000031/2019 Yogendra Tripathi Ado.
33 VMP/16/2015/000032/2019 Mahfooz Ali
34 VMP/16/2015/000033/2019 Maullana Anwarul Haq
35 VMP/16/2015/000034/2019 Sajid Ali Chanchal
36 VMP/16/2015/000035/2019 Barati Ali
37 VMP/16/2015/000036/2019 Pramod Verma
38 VMP/16/2015/000037/2019 Dhruv Singh
39 VMP/16/2015/000038/2019 Qazi Sameer Qadri
40 VMP/16/2015/000042/2019 Farooq Hazarika
41 VMP/16/2015/000054/2019 Dr. Priyank Kumar Sharma
42 VMP/16/2015/000055/2019 Ganesh Vishwakarma
43 VMP/16/2015/000056/2019 Shariq Beg
44 VMP/16/2015/000057/2019 Rahul Chaturvedi
45 VMP/16/2015/000058/2019 Rajkumar Singh
46 VMP/16/2015/000059/2019 Mohammad Gufran Khan
47 VMP/16/2015/000060/2019 Surajit Karmakar
48 VMP/16/2015/000061/2019 Kasim Talib Baig
49 VMP/16/2015/000143/2019 Aniruddha Ghosh
50 VMP/16/2015/000167/2019 Haji Kamil Rasool Khan
51 VMP/16/2015/000168/2019 Kari Sagiruddin
52 VMP/16/2015/000169/2019 M.A Qadri
53 VMP/16/2015/000170/2019 Talib Rafiq Beg
54 VMP/16/2015/000172/2019 Shahrukh Khan
55 VMP/16/2015/000191/2019 Samsuddin Guddoo Ali
56 VMP/16/2015/000314/2019 Noorul Islam Shaikh
57 VMP/16/2015/000391/2019 Rukhsana Khan
58 VMP/16/2015/000402/2019 Gulnaj Bano
59 VMP/16/2015/000438/2019 Jameel Ahmad
60 VMP/16/2015/000458/2019 Arshiya Parvin Sayyed
61 VMP/16/2015/000472/2019 Jakir Hossain Zamader
62 VMP/16/2015/000493/2019 Ezhil Caroline
63 VMP/16/2015/000494/2019 Rajuddin Kadar Mulani
64 VMP/16/2015/000497/2019 Ram Akbal Bahadur Singh
65 VMP/16/2015/000589/2019 Dr Vidhu Shekhar Chandola
66 VMP/16/2015/000615/2019 Sangita Prasad
67 VMP/16/2015/000623/2019 Shashi Srivastava
68 VMP/16/2015/000043/2019 Yogesh Verma
69 VMP/16/2015/000046/2019 Sudhir Kumar Kaushik
70 VMP/16/2015/000047/2019 Shailendra Mishra
71 VMP/16/2015/000048/2019 Shahabuddin
72 VMP/16/2015/000049/2019 Shadab Khan
73 VMP/16/2015/000050/2019 Shaban Ansari
74 VMP/16/2015/000051/2019 Sayeed Beg
75 VMP/16/2015/000052/2019 Sardar Jaspreet Singh
76 VMP/16/2015/000053/2019 Sanjeev Mishra
77 VMP/16/2015/000062/2019 Sanaullah Ansari
78 VMP/16/2015/000063/2019 Ramsewak verma
79 VMP/16/2015/000064/2019 Rajkumar Himmat Singh Bahadur
80 VMP/16/2015/000066/2019 Pravesh Kumar Bhandari
81 VMP/16/2015/000067/2019 Pramod Kumar Verma
82 VMP/16/2015/000068/2019 Om Prakash
83 VMP/16/2015/000071/2019 Mukesh Baranwal
84 VMP/16/2015/000072/2019 Mujeeb Ahmad Khan
85 VMP/16/2015/000077/2019 Mrs. Kusum Saxena
86 VMP/16/2015/000102/2019 Bala Ram Sharma
87 VMP/16/2015/000104/2019 Ramanuj
88 VMP/16/2015/000105/2019 Brajesh Kumar
89 VMP/16/2015/000111/2019 Mohd Moidul Hasan
90 VMP/16/2015/000114/2019 Saifullahlah Siddiqui
91 VMP/16/2015/000115/2019 Sabana Begam
92 VMP/16/2015/000116/2019 Syed Saleemuddin
93 VMP/16/2015/000117/2019 Hemant Paul
94 VMP/16/2015/000118/2019 Mohammad Niyaz Khan
95 VMP/16/2015/000119/2019 Mandeep Singh
96 VMP/16/2015/000120/2019 Alisher khan
97 VMP/16/2015/000121/2019 Meenu Rohilla
98 VMP/16/2015/000122/2019 Amarnath Sahu
99 VMP/16/2015/000123/2019 Manoj Kumar Sah
100 VMP/16/2015/000124/2019 Zakir hussain
101 VMP/16/2015/000125/2019 Haji Faiz Ahmad Shaikh
102 VMP/16/2015/000126/2019 Dr Santosh Kumar Sahu
103 VMP/16/2015/000127/2019 Dr. Harjinder Singh
104 VMP/16/2015/000128/2019 Girdhari Lal Vaishnav
105 VMP/16/2015/000129/2019 Samuel Yashwant Kumar
106 VMP/16/2015/000130/2019 Nasser Hussain Khan
107 VMP/16/2015/000131/2019 Sohan Lal Meera
108 VMP/16/2015/000132/2019 Anees Chauhan
109 VMP/16/2015/000133/2019 Prahalad Ram Karwasara
110 VMP/16/2015/000140/2019 Mowsumy Bhattacharya
111 VMP/16/2015/000141/2019 Sarbari banerjee
112 VMP/16/2015/000142/2019 Babita Nath
113 VMP/16/2015/000144/2019 Haji Sayyed Layak
114 VMP/16/2015/000145/2019 Popat Abaji Nandire
115 VMP/16/2015/000146/2019 Shrimant Sopan bansode
116 VMP/16/2015/000147/2019 Ramsawaroop Ramesh Chandra Verma
117 VMP/16/2015/000148/2019 Shaikh Azeemuddin
118 VMP/16/2015/000149/2019 Shaikh Zameer
119 VMP/16/2015/000153/2019 Pathan Shahrukh Khan
120 VMP/16/2015/000154/2019 Pathan Sahir Khan
121 VMP/16/2015/000161/2019 Rajendra Bhagat
122 VMP/16/2015/000162/2019 J.K. Mohammed Khaleelullah
123 VMP/16/2015/000164/2019 Zubair Siddiqui
124 VMP/16/2015/000165/2019 Haji Nafis Ahmad
125 VMP/16/2015/000166/2019 Mohammad Ali
126 VMP/16/2015/000171/2019 Meraj Ahmed
127 VMP/16/2015/000173/2019 Sansar Singh
128 VMP/16/2015/000175/2019 Munna Khan.
129 VMP/16/2015/000176/2019 Satish Agarwal
130 VMP/16/2015/000177/2019 Hassamat Ali
131 VMP/16/2015/000178/2019 Imran Ali.
132 VMP/16/2015/000184/2019 Krishan pal singh
133 VMP/16/2015/000185/2019 Kanchan Gupta
134 VMP/16/2015/000186/2019 Jitendra Soni
135 VMP/16/2015/000189/2019 Gurmeet Singh
136 VMP/16/2015/000197/2019 Sudhir Hudaa
137 VMP/16/2015/000198/2019 G.S Kamboj
138 VMP/16/2015/000199/2019 Rajesh Verma
139 VMP/16/2015/000200/2019 O P Chugh
140 VMP/16/2015/000201/2019 Rajiv Khauralia
141 VMP/16/2015/000202/2019 Harish Bharadwaj
142 VMP/16/2015/000203/2019 Sandeep saini
143 VMP/16/2015/000204/2019 Jagtar Singh
144 VMP/16/2015/000205/2019 Shamim ahmed
145 VMP/16/2015/000206/2019 Sudhir Kalra
146 VMP/16/2015/000207/2019 Amit Sharma
147 VMP/16/2015/000208/2019 Mukesh Kumar
148 VMP/16/2015/000209/2019 Amit Kumar
149 VMP/16/2015/000210/2019 Sanjeev Kapoor
150 VMP/16/2015/000211/2019 Brijpal
151 VMP/16/2015/000212/2019 Gyan Singh
152 VMP/16/2015/000213/2019 Khalid Khan
153 VMP/16/2015/000214/2019 Waqar alam
154 VMP/16/2015/000215/2019 Surendra Kumar
155 VMP/16/2015/000216/2019 Ezhil Emu Ambedkar
156 VMP/16/2015/000217/2019 Shashi Mitra
157 VMP/16/2015/000218/2019 Guddan Mishra
158 VMP/16/2015/000221/2019 Avirup Chakraborty
159 VMP/16/2015/000245/2019 Dr. Suresh Chandra Advocate
160 VMP/16/2015/000248/2019 Dr. Suresh Chandra Advocate
161 VMP/16/2015/000257/2019 Dr. Shashi Somendra Singh
162 VMP/16/2015/000265/2019 Dr Badre Alam
163 VMP/16/2015/000266/2019 Divya prakash
164 VMP/16/2015/000267/2019 Dileep Srivastava
165 VMP/16/2015/000271/2019 Haji A.M.Mustak Ahamed
166 VMP/16/2015/000303/2019 Shaikh Ibrahim
167 VMP/16/2015/000304/2019 Shaikh Bashu
168 VMP/16/2015/000306/2019 Sayyed Sohail
169 VMP/16/2015/000307/2019 Irfan Burhan Shaikh
170 VMP/16/2015/000308/2019 Pothbhare Manda Milind
171 VMP/16/2015/000312/2019 Rekha anju Tiwari
172 VMP/16/2015/000315/2019 Munindra Kumar Bora
173 VMP/16/2015/000316/2019 Monjul Gaonkhowa
174 VMP/16/2015/000318/2019 Ranjan Prasad Ram
175 VMP/16/2015/000319/2019 Kedar Nath Sah
176 VMP/16/2015/000320/2019 Dr. Syed Moinul Haque
177 VMP/16/2015/000326/2019 Mohammad Alisha
178 VMP/16/2015/000328/2019 Daud Ahmad
179 VMP/16/2015/000337/2019 J.Md. Irshad
180 VMP/16/2015/000345/2019 Tanmay Manish kumar
181 VMP/16/2015/000350/2019 Syed Hasan Parvez
182 VMP/16/2015/000351/2019 Beni Prasad Sharma
183 VMP/16/2015/000355/2019 Shaikh Nadim Ahamd Sakir
184 VMP/16/2015/000356/2019 Sharafat khan
185 VMP/16/2015/000357/2019 Sharmishtha sengupta
186 VMP/16/2015/000365/2019 Sonali Roy
187 VMP/16/2015/000366/2019 Dr.Bikas Kumar Gupta
188 VMP/16/2015/000369/2019 Asrf Ali Sikandar Baba
189 VMP/16/2015/000370/2019 Anil Kumar
190 VMP/16/2015/000381/2019 Mahatre Ratan Jayram
191 VMP/16/2015/000383/2019 Swanand Diliprao
192 VMP/16/2015/000384/2019 Pramod Janadhanrao
193 VMP/16/2015/000392/2019 Ashish Jaiswal
194 VMP/16/2015/000400/2019 Aftab Ahmad
195 VMP/16/2015/000420/2019 Yogesh Chaudhary
196 VMP/16/2015/000423/2019 Ujjal Ghosh
197 VMP/16/2015/000425/2019 Tamal Dutta
198 VMP/16/2015/000456/2019 Shaikh Ajaz Ahmad
199 VMP/16/2015/000457/2019 Sayyed Ajaz Ali
200 VMP/16/2015/000459/2019 Rajiv Gupta
201 VMP/16/2015/000461/2019 Suryakant Sonwane
202 VMP/16/2015/000467/2019 Guru Prasad Das
203 VMP/16/2015/000471/2019 Seikh Ebrahim
204 VMP/16/2015/000473/2019 Md Mamun Rashid
205 VMP/16/2015/000475/2019 Jinnat Aman Khatun
206 VMP/16/2015/000484/2019 Dr N S Rajput
207 VMP/16/2015/000485/2019 Ranjana Majumdar
208 VMP/16/2015/000492/2019 Syed Hassan Imam
209 VMP/16/2015/000495/2019 Dinesh Thakur
210 VMP/16/2015/000505/2019 Pramod kumar
211 VMP/16/2015/000506/2019 Dharmesh Sharma
212 VMP/16/2015/000507/2019 Bharat Kurele
213 VMP/16/2015/000512/2019 Dr. Akhand pratap singh
214 VMP/16/2015/000521/2019 Fatima Taleb beg
215 VMP/16/2015/000524/2019 Garima Pathak dwivedi
216 VMP/16/2015/000525/2019 Saroj
217 VMP/16/2015/000526/2019 Mahendra Singh
218 VMP/16/2015/000527/2019 Syed Farman Alam
219 VMP/16/2015/000528/2019 Mohd. Iftikhar Khan
220 VMP/16/2015/000534/2019 Sh Taku Harrig
221 VMP/16/2015/000535/2019 Girish Chandra Jaiswal
222 VMP/16/2015/000538/2019 Eman Mariyam
223 VMP/16/2015/000539/2019 Jai Prakash Sahi
224 VMP/16/2015/000540/2019 Saikat Sarkar
225 VMP/16/2015/000541/2019 Mohammed Nisaruddin
226 VMP/16/2015/000551/2019 Raza Zaveri
227 VMP/16/2015/000552/2019 Gariboo Zaveri
228 VMP/16/2015/000568/2019 Sandeep S
229 VMP/16/2015/000569/2019 Jukesh T.P
230 VMP/16/2015/000570/2019 Jeevan S.N
231 VMP/16/2015/000571/2019 Nithish C
232 VMP/16/2015/000572/2019 Dr.K P Manikandan
233 VMP/16/2015/000573/2019 Sarath Sethu C
234 VMP/16/2015/000593/2019 Ranju Dekaraja
235 VMP/16/2015/000602/2019 Rupam Bordoloi
236 VMP/16/2015/000603/2019 Bahul Nath
237 VMP/16/2015/000609/2019 Geeta Panday
238 VMP/16/2015/000610/2019 Lata Khare
239 VMP/16/2015/000613/2019 Shekh Yusuf Usman
240 VMP/16/2015/000614/2019 Pathan Siraj Khan
241 VMP/16/2015/000616/2019 Mohd Asraf Khan
242 VMP/16/2015/000617/2019 Rupa Mondal
243 VMP/16/2015/000618/2019 Alaka Mondal
244 VMP/16/2015/000619/2019 Putul Mondal
245 VMP/16/2015/000620/2019 Chhabap Mondal
246 VMP/16/2015/000621/2019 Kana Halder
247 VMP/16/2015/000622/2019 Lalita Mondal
248 VMP/16/2015/000626/2019 Dr Muthuramlingam M
249 VMP/16/2015/000627/2019 Vinesh M
250 VMP/16/2015/000628/2019 P K Chandran
251 VMP/16/2015/000629/2019 K R Joby Adv.
252 VMP/16/2015/000632/2019 B A Patil
253 VMP/16/2015/000633/2019 U.Bmangalore Math
254 VMP/16/2015/000634/2019 B.Muhammed Ali
255 VMP/16/2015/000635/2019 Irappa K.Emmi
256 VMP/16/2015/000636/2019 Peerpash S.Gachinmahal
257 VMP/16/2015/000637/2019 Yallappa M Kabadar
258 VMP/16/2015/000638/2019 Mohammed Khaja Miyan
259 VMP/16/2015/000639/2019 Mohammed Ali Abdul Rehaman
260 VMP/16/2015/000640/2019 Abdul Khadar Reshmi
261 VMP/16/2015/000641/2019 Vivek S Jigalur
262 VMP/16/2015/000642/2019 Mohammad Rafiq Jamadar
263 VMP/16/2015/000643/2019 Ahmadsaab Umersaab Shaikh
264 VMP/16/2015/000644/2019 Srinivas Ishwar Pawar
265 VMP/16/2015/000645/2019 Irshad Ahmed Choudary
266 VMP/16/2015/000646/2019 Shivappa M Salaki
267 VMP/16/2015/000647/2019 Nisar Ahmed Khan
268 VMP/16/2015/000648/2019 Dr.Jameel Khan
269 VMP/16/2015/000649/2019 Annarao Namadi
270 VMP/16/2015/000650/2019 Mohammed Imran
271 VMP/16/2015/000651/2019 Jay Singh
272 VMP/16/2015/000652/2019 Ashok Bharati
273 VMP/16/2015/000653/2019 Abdul Kareem Surkhi
274 VMP/16/2015/000654/2019 Basheer Ahamed A Shaikh
275 VMP/16/2015/000655/2019 Mahaveer Koravi
276 VMP/16/2015/000656/2019 Tukaram Satyappa Kamble
277 VMP/16/2015/000657/2019 Sanjeev Magadum
278 VMP/16/2015/000658/2019 Benjamin M David
279 VMP/16/2015/000659/2019 Vijay Ramachandra Bajantri
280 VMP/16/2015/000660/2019 Vinayak Kumar
281 VMP/16/2015/000661/2019 Ravindra Ramappa Jadar
282 VMP/16/2015/000662/2019 Namdev Hoteppa Jadar
283 VMP/16/2015/000663/2019 Prakash Yamanappa Mailake
284 VMP/16/2015/000664/2019 Sourab Biswas
285 VMP/16/2015/000665/2019 Ujjal Ghosh
286 VMP/16/2015/000666/2019 Dr. Ibrahim Roddy
287 VMP/16/2015/0006672019 Suman Shaw
288 VMP/16/2015/000668/2019 Sandip Mondal
289 VMP/16/2015/000669/2019 Abhijeet Singh
290 VMP/16/2015/000670/2019 Vishal Singh
291 VMP/16/2015/000671/2019 Amit Kumar Asthana
292 VMP/16/2015/000672/2019 Shankar Senapati
293 VMP/16/2015/000673/2019 Shakil Shaikh
294 VMP/16/2015/000045/2019 Sumit Tripathi
295 VMP/16/2015/000069/2019 Neeraj Kumar
296 VMP/16/2015/000073/2019 Satish Kumar
297 VMP/16/2015/000074/2019 Gautam singh
298 VMP/16/2015/000075/2019 Pankaj Saxena
299 VMP/16/2015/000076/2019 Krishna Kumar Chodhryi
300 VMP/16/2015/000078/2019 Dr.Meraj Ahmad
301 VMP/16/2015/000079/2019 Alok Kumar
302 VMP/16/2015/000080/2019 Ravi mishra
303 VMP/16/2015/000192/2019 Ram Niwas Gupta
304 VMP/16/2015/000228/2019 Manoj Kumar Chandra
305 VMP/16/2015/000229/2019 Mukesh Kumar Kushwaha
306 VMP/16/2015/000269/2019 Deepak Kumar Verma
307 VMP/16/2015/000284/2019 Amit Kumar Verma
308 VMP/16/2015/000285/2019 Rahul Kulshreshtha
309 VMP/16/2015/000348/2019 Sameer Khan Jafri
310 VMP/16/2015/000379/2019 Abhijeet Singh
311 VMP/16/2015/000389/2019 Harish Kumar Srivastava
312 VMP/16/2015/000390/2019 Ashish Vishwakarma
313 VMP/16/2015/000393/2019 Saba Naureen
314 VMP/16/2015/000396/2019 Komal Mishra
315 VMP/16/2015/000399/2019 Ajay Kumar
316 VMP/16/2015/000401/2019 Lavoly Tiwari
317 VMP/16/2015/000412/2019 Ved Prakash Verma
318 VMP/16/2015/000435/2019 Irfan Ahmad
319 VMP/16/2015/000490/2019 Pramod Kumar Mishra
320 VMP/16/2015/000508/2019 Mahavir Rajput
321 VMP/16/2015/000509/2019 Deepender Pratap Singh
322 VMP/16/2015/000510/2019 Ram Gopal Gautam
323 VMP/16/2015/000511/2019 Rahul Patel
324 VMP/16/2015/000513/2019 Bhupendra Niranjan
325 VMP/16/2015/000514/2019 Sanjay shrivastav
326 VMP/16/2015/000529/2019 Saiyyad salar Baksh
327 VMP/16/2015/000532/2019 Pooja
328 VMP/16/2015/000581/2019 Shamshad Ansari
329 VMP/16/2015/000624/2019 Chandra Parkash Srivastava
330 VMP/16/2015/000039/2019 A S Asif Ahamed
331 VMP/16/2015/000040/2019 Aamir Beig
332 VMP/16/2015/000041/2019 Aasim Kasam Khan
333 VMP/16/2015/000044/2019 Vishal Vishwakarma
334 VMP/16/2015/000065/2019 Pravin Dwivedi
335 VMP/16/2015/000070/2019 Mahesh Kushwaha
336 VMP/16/2015/000081/2019 Parsuram Verma
337 VMP/16/2015/000082/2019 Dr Vijay Narayan Patel
338 VMP/16/2015/000083/2019 Sanjay Chaudhary
339 VMP/16/2015/000084/2019 Amar Chandra Sharma
340 VMP/16/2015/000085/2019 Mohammad Moin
341 VMP/16/2015/000086/2019 Bilal Ahmad
342 VMP/16/2015/000087/2019 Ajit Pratap Singh
343 VMP/16/2015/000092/2019 Santosh Singh
344 VMP/16/2015/000094/2019 Rashid Hussain
345 VMP/16/2015/000095/2019 Saket raman singh
346 VMP/16/2015/000097/2019 Taufiq Ahmad
347 VMP/16/2015/000100/2019 Atul Kumar
348 VMP/16/2015/000101/2019 Jagdish Maurya
349 VMP/16/2015/000103/2019 Jannad Husain
350 VMP/16/2015/000106/2019 Panchani Hiteshbhai
351 VMP/16/2015/000107/2019 Rashid Mohammad
352 VMP/16/2015/000108/2019 Amarendra Yadav Babusahab
353 VMP/16/2015/000109/2019 Bablu Singh
354 VMP/16/2015/000110/2019 Mradul Saket Neekhra
355 VMP/16/2015/000113/2019 Akhtar husain chisti
356 VMP/16/2015/000134/2019 Babu Ram Sudhar
357 VMP/16/2015/000135/2019 Islam Khan
358 VMP/16/2015/000136/2019 Jagdish Parsad Sharma
359 VMP/16/2015/000137/2019 Vinod Kumar
360 VMP/16/2015/000138/2019 Imran Khan
361 VMP/16/2015/000139/2019 Jitendra
362 VMP/16/2015/000150/2019 Faiyaz Shaikh
363 VMP/16/2015/000151/2019 Ateeque Ismail Momin
364 VMP/16/2015/000152/2019 Abdul Wasim Syeed
365 VMP/16/2015/000155/2019 Khataki Aslam
366 VMP/16/2015/000156/2019 Rukunuddin Hafizuddin kazi
367 VMP/16/2015/000157/2019 Yunus Abuji Bhai Mathakiya
368 VMP/16/2015/000158/2019 Gamot Suresh Bhai
369 VMP/16/2015/000159/2019 Saravanan Sambandam
370 VMP/16/2015/000160/2019 Mohd Irshad
371 VMP/16/2015/000163/2019 Aniruddha Pratap Singh
372 VMP/16/2015/000174/2019 Asghar Ali
373 VMP/16/2015/000179/2019 Shivendra Singh
374 VMP/16/2015/000180/2019 Ashish Kumar Shukla
375 VMP/16/2015/000181/2019 Rahim Khan
376 VMP/16/2015/000182/2019 Prem Chand Paswan
377 VMP/16/2015/000183/2019 Irsad Mansuri
378 VMP/16/2015/000187/2019 Vinod Kumar Gupta
379 VMP/16/2015/000188/2019 Susanta Nandi
380 VMP/16/2015/000190/2019 Soma Daw
381 VMP/16/2015/000193/2019 Sabeehul Hasan
382 VMP/16/2015/000194/2019 Mohammad Saif
383 VMP/16/2015/000195/2019 Arqan Ahmad
384 VMP/16/2015/000196/2019 Mohammad Adil
385 VMP/16/2015/000219/2019 Harindra Singh
386 VMP/16/2015/000222/2019 Kuldeep Singh
387 VMP/16/2015/000223/2019 Babulal Chaudhari
388 VMP/16/2015/000224/2019 Balveer Singh
389 VMP/16/2015/000225/2019 Bharat gorakhnath gutte
390 VMP/16/2015/000230/2019 Rajesh Kumar Rajput
391 VMP/16/2015/000231/2019 Virendra Singh
392 VMP/16/2015/000232/2019 Kuldeep Kardam
393 VMP/16/2015/000233/2019 Rinku babu
394 VMP/16/2015/000234/2019 Umesh Kumar
395 VMP/16/2015/000235/2019 Abhishek singh
396 VMP/16/2015/000236/2019 Sanjay Kumar Kardam
397 VMP/16/2015/000237/2019 Ram Avataar
398 VMP/16/2015/000238/2019 Hoshiyar Singh
399 VMP/16/2015/000239/2019 Harindra Singh
400 VMP/16/2015/000240/2019 SultanSingh
401 VMP/16/2015/000241/2019 Rajkamal
402 VMP/16/2015/000244/2019 Sunil Kumar
403 VMP/16/2015/000246/2019 Sushil Kumar
404 VMP/16/2015/000247/2019 Anup Kumar
405 VMP/16/2015/000249/2019 Debasis Biswas
406 VMP/16/2015/000250/2019 Deepak Singh
407 VMP/16/2015/000251/2019 Md Ahmed Pasha
408 VMP/16/2015/000252/2019 Dharmendra chaudhari
409 VMP/16/2015/000253/2019 Dinesh Dewangan
410 VMP/16/2015/000254/2019 Deepak Pandurang Jadhav
411 VMP/16/2015/000255/2019 Dodriya Girdhar Bhai Mohan Bhai
412 VMP/16/2015/000256/2019 Dr. Aas Mohammad Ansari
413 VMP/16/2015/000258/2019 Fakir Manna
414 VMP/16/2015/000259/2019 Guru Dayal Yadav
415 VMP/16/2015/000260/2019 Habibullah Khan
416 VMP/16/2015/000261/2019 Hafijullah
417 VMP/16/2015/000263/2019 Girish Chandra Jaiswal
418 VMP/16/2015/000264/2019 Jabbar Hussain
419 VMP/16/2015/000268/2019 Shahrukh Khan
420 VMP/16/2015/000270/2019 Akash Verma
421 VMP/16/2015/000272/2019 Jilani
422 VMP/16/2015/000273/2019 Phatan Sharukh khan
423 VMP/16/2015/000274/2019 Kalima Adam Patel
424 VMP/16/2015/000275/2019 Kambar Hussain
425 VMP/16/2015/000276/2019 Mohd Aazad Shah
426 VMP/16/2015/000277/2019 Kamla Prasad
427 VMP/16/2015/000278/2019 Khaibar Ali
428 VMP/16/2015/000279/2019 Kiran Vijay kanade
429 VMP/16/2015/000280/2019 Lala Baba
430 VMP/16/2015/000281/2019 Lokesh babu
431 VMP/16/2015/000282/2019 Nafees Ahmad
432 VMP/16/2015/000283/2019 Momin Naushad Babu
433 VMP/16/2015/000286/2019 Mahfuz Ahmad
434 VMP/16/2015/000289/2019 Manoj Pratap Singh
435 VMP/16/2015/000290/2019 Md. Abdul Kareem
436 VMP/16/2015/000293/2019 Mohd Javed
437 VMP/16/2015/000294/2019 Mohd Nabi Ansari
438 VMP/16/2015/000295/2019 Mohd. Mohsin
439 VMP/16/2015/000296/2019 Mohd. Mukarram
440 VMP/16/2015/000297/2019 Naveen Rao
441 VMP/16/2015/000299/2019 Lallan Prasad Gond
442 VMP/16/2015/000300/2019 Ram Pravesh
443 VMP/16/2015/000309/2019 Jalindar Narayan Ghodake
444 VMP/16/2015/000311/2019 Sanju Devi
445 VMP/16/2015/000313/2019 Jamir Amir Sayyed
446 VMP/16/2015/000317/2019 Girish Nath
447 VMP/16/2015/000323/2019 Yousuf Ansari
448 VMP/16/2015/000324/2019 Sarthak chaudhary
449 VMP/16/2015/000325/2019 Tapendra Singh
450 VMP/16/2015/000327/2019 Mohomad.Yunus.
451 VMP/16/2015/000329/2019 Mohammad Arif
452 VMP/16/2015/000330/2019 Radha Krishna
453 VMP/16/2015/000331/2019 Dhirendra Prasad Shahu
454 VMP/16/2015/000332/2019 Rampal Chauhan
455 VMP/16/2015/000333/2019 Ganesh Raghunath Chavan
456 VMP/16/2015/000334/2019 Rampal Rawat
457 VMP/16/2015/000335/2019 B Mohammed Jameel
458 VMP/16/2015/000336/2019 J.Md. Usman
459 VMP/16/2015/000338/2019 J.Md. Noushad
460 VMP/16/2015/000339/2019 J.Mohammed Aafsar Hussan
461 VMP/16/2015/000340/2019 V.Maniganadan
462 VMP/16/2015/000341/2019 N.Kalimuddin
463 VMP/16/2015/000342/2019 S.Saifudin
464 VMP/16/2015/000343/2019 Aasif mansuri
465 VMP/16/2015/000344/2019 Razza Hussain
466 VMP/16/2015/000346/2019 Abdul Rahim
467 VMP/16/2015/000347/2019 Sharif Ansari
468 VMP/16/2015/000349/2019 Santosh Sahu
469 VMP/16/2015/000352/2019 Satya Kumar Barui
470 VMP/16/2015/000353/2019 Athar Mirza
471 VMP/16/2015/000354/2019 Shaikh Iliyas Shabbir
472 VMP/16/2015/000358/2019 Madhu Mishra
473 VMP/16/2015/000359/2019 Soghra Bano
474 VMP/16/2015/000360/2019 Punam Singh
475 VMP/16/2015/000361/2019 Shaikh Azeem Kasim Patel
476 VMP/16/2015/000362/2019 Shama Parveen A S Khan
477 VMP/16/2015/000363/2019 Chaudhary Dr Noormohammad
478 VMP/16/2015/000364/2019 Souradeep Kundu
479 VMP/16/2015/000367/2019 Prabir Jana
480 VMP/16/2015/000368/2019 Dlip Roy
481 VMP/16/2015/000371/2019 Vishal Singh
482 VMP/16/2015/000372/2019 Vinay Kumar
483 VMP/16/2015/000373/2019 Rajiv Chaudhary
484 VMP/16/2015/000374/2019 Akhilesh Kumar Verma
485 VMP/16/2015/000375/2019 Harjendra Singh
486 VMP/16/2015/000376/2019 Vicky Joshi
487 VMP/16/2015/000377/2019 Rakesh Kumar Saini
488 VMP/16/2015/000380/2019 Dipak Dewram Allat
489 VMP/16/2015/000385/2019 Achinta Pradhan
490 VMP/16/2015/000386/2019 Arup Mandal
491 VMP/16/2015/000387/2019 Avinash Singh
492 VMP/16/2015/000388/2019 Mohd Danish
493 VMP/16/2015/000394/2019 Roli
494 VMP/16/2015/000395/2019 Himanshu Mishra
495 VMP/16/2015/000397/2019 Anjani Bharti
496 VMP/16/2015/000398/2019 Mohd Salman
497 VMP/16/2015/000403/2019 Aliyan Haque
498 VMP/16/2015/000404/2019 Kasmiri Jabbar Hussain
499 VMP/16/2015/000405/2019 Shamsheer Alam
500 VMP/16/2015/000406/2019 Koustav Kanti Mandal
501 VMP/16/2015/000407/2019 Khaibar Yasin Ali
502 VMP/16/2015/000408/2019 Mohit Kumar Dixit
503 VMP/16/2015/000410/2019 Usman Khan
504 VMP/16/2015/000411/2019 Minati Devi
505 VMP/16/2015/000413/2019 Vijay Kumar
506 VMP/16/2015/000414/2019 Vijay Kumar Chaurasia
507 VMP/16/2015/000415/2019 Sankar Senapati
508 VMP/16/2015/000416/2019 Wasim Ali
509 VMP/16/2015/000417/2019 Momi Bordoloi Gaonkhua
510 VMP/16/2015/000418/2019 MAYANK KUMAR PUSHP
511 VMP/16/2015/000419/2019 Ramashre Gautam
512 VMP/16/2015/000421/2019 Sheemah Syeeda
513 VMP/16/2015/000422/2019 Molvi Usman Rehmani
514 VMP/16/2015/000424/2019 Naresh Kumar Bhatiya
515 VMP/16/2015/000427/2019 Sukanta Holder
516 VMP/16/2015/000428/2019 Mohd Nadeem
517 VMP/16/2015/000429/2019 Sarfaraj Ahmad
518 VMP/16/2015/000431/2019 Mohd Ajmal
519 VMP/16/2015/000432/2019 Mohd Mohsin
520 VMP/16/2015/000439/2019 Aas Mohd Kassar
521 VMP/16/2015/000441/2019 Wasim Sayyed
522 VMP/16/2015/000442/2019 Shaikh Jhangir
523 VMP/16/2015/000443/2019 Shaikh Javed Patel
524 VMP/16/2015/000444/2019 Manoj Kumar Dubey
525 VMP/16/2015/000445/2019 Sayyed Sikandar Gagursab
526 VMP/16/2015/000446/2019 Shaikh Chandpasha Mehtabsaab
527 VMP/16/2015/000449/2019 Sufiyan Pathan
528 VMP/16/2015/000452/2019 Ahtesham Akhel sayyed
529 VMP/16/2015/000453/2019 Khumeini Afzal Ali Jafri
530 VMP/16/2015/000454/2019 KubaraSanjay Ali Khan
531 VMP/16/2015/000455/2019 Sandhya Kumari Singh
532 VMP/16/2015/000460/2019 Shaikh Ayub Nabi
533 VMP/16/2015/000462/2019 Pushpanjali Ram Kanade
534 VMP/16/2015/000464/2019 Garje Sunanda Govind
535 VMP/16/2015/000465/2019 Govind Raja Ram Garje
536 VMP/16/2015/000466/2019 Muqtadir Momin
537 VMP/16/2015/000468/2019 Rasmita Mohanty
538 VMP/16/2015/000469/2019 Asish Kumar Mohanty
539 VMP/16/2015/000470/2019 Mohammed Abdul Shahed
540 VMP/16/2015/000474/2019 Amman Hamid
541 VMP/16/2015/000476/2019 Liyakat Ali
542 VMP/16/2015/000477/2019 Tuli Bardhan
543 VMP/16/2015/000478/2019 Sekh Asrarul Haque
544 VMP/16/2015/000479/2019 Akhilesh Pachauri
545 VMP/16/2015/000480/2019 Banamali Sain
546 VMP/16/2015/000481/2019 S.K Nasirul Haque
547 VMP/16/2015/000482/2019 Bikash Chandra Nandi
548 VMP/16/2015/000483/2019 Gobinda Mondal
549 VMP/16/2015/000486/2019 Shekh Samsul Arefin
550 VMP/16/2015/000488/2019 Saagnyk Sengupta
551 VMP/16/2015/000489/2019 Saumyadip Dey
552 VMP/16/2015/000491/2019 Gopal Tanti
553 VMP/16/2015/000496/2019 Mohammad Saadab Qureshi
554 VMP/16/2015/000498/2019 Shayara Bano
555 VMP/16/2015/000499/2019 Devendra Kumar Rajput
556 VMP/16/2015/000500/2019 Rakesh Babu Rajput
557 VMP/16/2015/000501/2019 Omvir Singh
558 VMP/16/2015/000502/2019 Mohammad Salim
559 VMP/16/2015/000504/2019 Bhojraj
560 VMP/16/2015/000515/2019 Aniruddh Vishnoi
561 VMP/16/2015/000516/2019 VINAY PANCHAL
562 VMP/16/2015/000517/2019 Ashish Tripathi
563 VMP/16/2015/000518/2019 Anand Pipraiya
564 VMP/16/2015/000519/2019 Sameer Vishnoi
565 VMP/16/2015/000523/2019 Sakir Khan
566 VMP/16/2015/000530/2019 Anita Bano
567 VMP/16/2015/000531/2019 Dr. Brajnandan Rajput
568 VMP/16/2015/000533/2019 Fiza Banu
569 VMP/16/2015/000536/2019 Raghvendra Shukla
570 VMP/16/2015/000543/2019 Devishankar Tiwari
571 VMP/16/2015/000545/2019 Hussaini Ali
572 VMP/16/2015/000546/2019 Mazium Hussain
573 VMP/16/2015/000547/2019 Abul Hussain
574 VMP/16/2015/000548/2019 Husnara
575 VMP/16/2015/000549/2019 Khan Bahadur
576 VMP/16/2015/000553/2019 Anwar Hussain
577 VMP/16/2015/000554/2019 Kailash Kushwaha
578 VMP/16/2015/000555/2019 Jai Prakash Prajapati
579 VMP/16/2015/000556/2019 Sunil Vyas
580 VMP/16/2015/000557/2019 Kamlapati Patel
581 VMP/16/2015/000558/2019 Gajendra Singh
582 VMP/16/2015/000559/2019 Hemant Kumar Soni
583 VMP/16/2015/000560/2019 Satyapal Singh Yadav
584 VMP/16/2015/000574/2019 Ravindran U
585 VMP/16/2015/000575/2019 Ranjith P.M
586 VMP/16/2015/000576/2019 Ramesan K
587 VMP/16/2015/000577/2019 Sathyan N.A
588 VMP/16/2015/000578/2019 Sohel Qureshi
589 VMP/16/2015/000579/2019 Nitin Kumar Pal
590 VMP/16/2015/000580/2019 Md Chand Babu
591 VMP/16/2015/000584/2019 Mohd Khayyam
592 VMP/16/2015/000587/2019 Ramdev
593 VMP/16/2015/000590/2019 Akeel Siddiqi
594 VMP/16/2015/000591/2019 Ekhlaq Ali
595 VMP/16/2015/000592/2019 Mukhtar Ahmad
596 VMP/16/2015/000594/2019 Nagendra Kumar Shukla
597 VMP/16/2015/000595/2019 Mohan Prasad Verma
598 VMP/16/2015/000596/2019 Ashok Kumar Chaudhary
599 VMP/16/2015/000597/2019 Shurojit Thakur
600 VMP/16/2015/000598/2019 Sourav Banerjee
601 VMP/16/2015/000599/2019 Arshee Raja
602 VMP/16/2015/000600/2019 Rakesh Mandal
603 VMP/16/2015/000601/2019 Khandekar sabir Azad
604 VMP/16/2015/000606/2019 Toheed Ahmed
605 VMP/16/2015/000607/2019 Mahfooz Ali
606 VMP/16/2015/000608/2019 Harish Chand Verma
607 VMP/16/2015/000611/2019 Mohd Arif Khan
608 VMP/16/2015/000612/2019 Soni Santosh Sawner
609 VMP/16/2015/000088/2019 Harichand Yadav
610 VMP/16/2015/000089/2019 Ravindra Pratap Singh
611 VMP/16/2015/000091/2019 Satya Brat Singh
612 VMP/16/2015/000093/2019 Pankaj Kumar Singh
613 VMP/16/2015/000096/2019 Hariom Mishra
614 VMP/16/2015/000099/2019 Rajesh Kumar
615 VMP/16/2015/000287/2019 Chandramani
616 VMP/16/2015/000288/2019 Anurag Rai
617 VMP/16/2015/000291/2019 Mohd Rehan
618 VMP/16/2015/000292/2019 Mohammad Nazim
619 VMP/16/2015/000305/2019 Wasim Momin
620 VMP/16/2015/000378/2019 Mohd Jakir Ali
621 VMP/16/2015/000382/2019 Mohd Azeem
622 VMP/16/2015/000430/2019 Nishar Ahmad
623 VMP/16/2015/000433/2019 Mohd Tahir
624 VMP/16/2015/000434/2019 Minakhshi Mishra
625 VMP/16/2015/000436/2019 Mohd Haroon
626 VMP/16/2015/000437/2019 Mohd Akeeb
627 VMP/16/2015/000451/2019 Shaikh Ajaz Dagdu
628 VMP/16/2015/000537/2019 Mohd Shariq
629 VMP/16/2015/000544/2019 Momin Irshad Abbas
630 VMP/16/2015/000582/2019 Junaid Akhtar
631 VMP/16/2015/000583/2019 Mohd Nadeem
632 VMP/16/2015/000585/2019 Subham Mishra
633 VMP/16/2015/000588/2019 Rajesh Kumar
634 VMP/16/2015/000605/2019 Mohd Soyeb
635 VMP/16/2015/000090/2019 Vidyanand Tiwari
636 VMP/16/2015/000098/2019 Anil Kumar Singh
637 VMP/16/2015/000226/2019 Biki Kirtania
638 VMP/16/2015/000227/2019 Chandrakant Das
639 VMP/16/2015/000298/2019 Bechu Ram
640 VMP/16/2015/000301/2019 Natha Ram
641 VMP/16/2015/000302/2019 Farjana Khatoon
642 VMP/16/2015/000321/2019 Pralay Panda
643 VMP/16/2015/000322/2019 Pramod Kr Tiwari
644 VMP/16/2015/000450/2019 Vinayak Manikrao Thombre
645 VMP/16/2015/000503/2019 Yogendra Singh
646 VMP/16/2015/000566/2019 Mohit Singh
647 VMP/16/2015/000567/2019 Saurabh Kushwaha
648 VMP/16/2015/000604/2019 Bazhul Kamar Ansari
649 VMP/16/2015/000112/2019 Akhtar Ali Zafari
650 VMP/16/2015/000220/2019 Aulad Hussain
651 VMP/16/2015/000242/2019 Parsant Rajput
652 VMP/16/2015/000243/2019 Sunil Kumar
653 VMP/16/2015/000262/2019 Hujjath Ali
654 VMP/16/2015/000310/2019 Nitin Tukaram Kamble
655 VMP/16/2015/000409/2019 Tanvir Ali
656 VMP/16/2015/000426/2019 Suraj Gupta
657 VMP/16/2015/000440/2019 Mohd Sadeeq
658 VMP/16/2015/000447/2019 Rajabhau Gadade
659 VMP/16/2015/000448/2019 Pathan Farhan Khan
660 VMP/16/2015/000463/2019 Shahed Khan
661 VMP/16/2015/000487/2019 Indrajit Nayak
662 VMP/16/2015/000520/2019 Asit Mishra
663 VMP/16/2015/000522/2019 Arvind Kumar Gupta
664 VMP/16/2015/000542/2019 M Raj Kumar
665 VMP/16/2015/000550/2019 Huzzat Ali
666 VMP/16/2015/000561/2019 Wasim Khan
667 VMP/16/2015/000562/2019 Santosh Panchal
668 VMP/16/2015/000563/2019 Sheelendra Singh
669 VMP/16/2015/000564/2019 Shahrukh Khan
670 VMP/16/2015/000565/2019 Tajuddin Ali
671 VMP/16/2015/000586/2019 Umesh Gupta
672 VMP/16/2015/000625/2019 Mohammed Javed